Komputer dla osoby niepełnosprawnej – jak uzyskać dofinansowanie? O czym trzeba wiedzieć?

Komputer to w dzisiejszych czasach jedno z podstawowych narzędzi pracy i codziennego funkcjonowania. Każda osoba niepełnosprawna, która spełnia odpowiednie warunki, może ubiegać się o dotację na zakup takiego sprzętu. Jak to wygląda w praktyce i o czym należy przy tej okazji pamiętać?

Dotacja na komputer dla osoby niepełnosprawnej – gdzie uzyskać? 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo starać się o dofinansowanie zakupu komputera z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Tego typu dotacje są przyznawane w ramach programu Aktywny Samorząd. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie PFRON-u – można je również uzyskać w miejskich i powiatowych centrach pomocy społecznej. Warunkiem dostania dofinansowania jest sprostanie opisanym poniżej wymogom oraz złożenie wniosku za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia albo w placówce, która odpowiada za realizację wspomnianego programu. Przy tej okazji pojawia się istotna uwaga – taka mianowicie, że składanie wniosku w formie elektronicznej wiąże się z koniecznością posiadania profilu zaufanego. Założenie go nie jest skomplikowane, można to uczynić np. poprzez posiadane indywidualne konto w banku.

Dotacja na komputer dla osoby niepełnosprawnej – dla kogo? 

O dotację na komputer z PFRON-u zabiegać mogą osoby:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z dysfunkcją obu kończyn górnych, lub narządu wzroku,
  • z umiarkowanym oraz z dysfunkcją narządu wzroku,
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności albo ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z dysfunkcją narządu słuchu,
  • w wieku do 18. roku życia lub w wieku aktywności zawodowej i posiadające status osoby zatrudnionej. 

Dotacja na komputer dla osoby niepełnosprawnej – jaka to kwota? 

Decydując się na złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu komputera, trzeba mieć świadomość tego, że wysokość dotacji zależy od stopnia niepełnosprawności oraz schorzenia, na jakie cierpi wnioskodawca. Osoba z dysfunkcją narządu słuchu oraz ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać maksymalnie 4 tys. zł. W przypadku osób z dysfunkcją obu kończyn górnych górna granica wynosi 7 tys. zł, natomiast niepełnosprawni z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć maksymalnie na 7,5 tys. zł. Jeżeli wniosek składa osoba niewidoma, wówczas maksymalna wysokość dotacji to 24 tys. zł. Pozostałe osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą z kolei liczyć na kwotę do 9 tys. zł. 

Dotacja na komputer dla osoby niepełnosprawnej – na co można przeznaczyć? 

Omawiane dofinansowanie z PFRON-u ma głównie na celu ułatwienie komunikacji i zdobywanie informacji. Nie bez znaczenia jest zatem to, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze. Osoba niepełnosprawna może kupić za nie komputer stacjonarny, laptop lub tablet. W rachubę wchodzą również sprzęt komputerowy albo oprogramowanie, dzięki którym osoby z dysfunkcjami będą mieć ułatwiony dostęp do nowych technologii. Znakomitym przykładem takiego ułatwienia są urządzenia brajlowskie dla niewidomych. 

Komputer dla niepełnosrpawnego

Dotacja na komputer dla osoby niepełnosprawnej – jak uzyskać? 

Osoba niepełnosprawna zamierzająca ubiegać się o dotację na komputer musi złożyć do PFRON-u wniosek spełniający formalne wymogi. Konieczne jest dołączenie do niego następujących dokumentów:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • aktu urodzenia dziecka, o ile wniosek dotyczy dziecka; nie odnosi się to jednak do osób z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • dokumentu stanowiącego opiekę prawną – jeżeli pozyskane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla osób pod opieką prawną,
  • zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza dysfunkcję obu rąk, jeżeli sprawa dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób do 16. roku życia – w obu przypadkach niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Powyższe załączniki zwykle wystarczą, niemniej osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub narządu słuchu mogą dołączyć zaświadczenia wystawione przez stosownych lekarzy specjalistów. W sytuacji, kiedy o dotację zabiega osoba, która osiągnęła już wiek emerytalny, przydatny może okazać się dokument potwierdzający zatrudnienie lub wolontariat trwający minimum 6 miesięcy. Oprócz tego wniosek o dofinansowanie warto wzbogacić o ofertę cenową oraz ekspercką opinię na temat dopasowania wsparcia do aktualnych potrzeb wnioskodawcy, jakie wynikają z podejmowanych przez niego aktywności. 

Dofinansowanie serwisu sprzętu elektronicznego – co i jak? 

Mówiąc o dotacji na komputer dla osoby niepełnosprawnej, nie sposób nie wspomnieć o dofinansowaniu serwisu tego sprzętu. Jak wiadomo, pociąga to za sobą pewne wydatki. O dofinansowanie serwisu sprzętu komputerowego starać się mogą osoby, które:

  • mają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • otrzymały dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd.

Do wniosku trzeba dołączyć te same załączniki, które są wymagane przy wniosku o dotacji na komputer dla osoby niepełnosprawnej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,5 tys. zł bez względu na stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia, ale obligatoryjne jest posiadanie wkładu własny – jego wysokość musi wynosić co najmniej 10 proc. ceny brutto sprzętu komputerowego. Procedura składania wniosku wygląda tak samo, jak przy wnioskach o dotację na komputer dla osoby niepełnosprawnej. 

Dofinansowanie na laptopa dla niepełnosprawnego

Dotacja na komputer dla osoby niepełnosprawnej – jaki sprzęt kupić? 

Wybór komputera zdeterminowany jest preferencjami i potrzebami osoby niepełnosprawnej. Na szczęście na rynku dostępnych jest mnóstwo rozwiązań w tym zakresie, więc każdy jest w stanie znaleźć odpowiedni dla siebie sprzęt. Przykładowo osoby niedowidzące chętnie decydują się na stacjonarne komputery wyposażone w dotykowe ekrany. Jeżeli osoba z dysfunkcją wzroku przymierza się do zakupu laptopa, musi mieć na uwadze parametry matrycy – zalecane są urządzenia z matrycą 15 cali albo większą. Nowy sprzęt to niekiedy spory wydatek, dlatego też sporo osób zastanawia się nad nabyciem używanego komputera. Jest to dobry pomysł, ale trzeba sprawdzić, jakie są opcje uzyskania dofinansowania w przypadku komputerów używanych. Niejednokrotnie warto zainteresować się np. komputerami poleasingowymi, które można znaleźć w ofercie wielu sklepów ze sprzętem komputerowym. Wypada jeszcze wspomnieć tu o tym, że jeżeli chodzi o komputery stacjonarne, to nie muszą być to gotowe zestawy. Zestaw da się także skomponować z poszczególnych elementów. Oprócz parametrów monitora ważne są również parametry procesora, płyty głównej oraz dysku twardego. Rzecz jasna należy rozważyć, co w danej sytuacji najbardziej się opłaca. 

Dotacja na komputer dla osoby niepełnosprawnej – to jest ważne! 

Osoby niepełnosprawne składające wnioski o dotację na komputer muszą dysponować wkładem własnym w wysokości co najmniej 10 proc. ceny brutto zakupu. O dofinansowanie można zabiegać co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przyznana została pomoc finansowa. Każdy wniosek jest dokładnie oceniany pod kątem merytorycznym w systemie punktowym. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wniosek, wynosi 100 – niemniej, aby wniosek został zrealizowany, wystarczy już zaledwie 10 punktów. Ze złożeniem wniosku nie ma co zwlekać, ponieważ decyzje o przyznaniu dofinansowania są podejmowane zgodnie z kolejnością napływania wniosków. Ponadto środki w ramach programu Aktywny Samorząd są ograniczone, więc wypłaty są realizowane dotąd, dopóki nie wyczerpią się pieniądze. Wypada przypomnieć o tym, że do dotacji nie zaliczają się wydatki związane z realizowaniem zadań, jakie zostały poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie i wypłatą funduszy z tego tytułu. Wpływ na ostateczną wysokość dofinansowania ma także sytuacja finansowa konkretnej placówki. Wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dodatkowej dokumentacji. Dotacji nie wolno przeznaczyć na zakup urządzeń medycznych, telefonów komórkowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl