bbb
Gwarancja

Gwarant:

Sprzętowo.pl Krzysztof Topa
Dobczycka 66
32-406 Czechówka
NIP: 6812065004

 

Adres odsyłki KOMPUTERA STACJONARNEGO.

Sprzętowo.pl Krzysztof Topa
Dobczycka 66
32-406 Czechówka

 

Adres odsyłki LAPTOPA

Sprzętowo.pl Krzysztof Topa
Rzemieślnicza 2a
32-400 Myślenice

 

 

Obszar ochrony gwarancyjnej: Polska

Gwarancja udzielana jest na okres wyszczególniony w opisie na pierwszej stronie dokumentu od momentu sprzedaży urządzenia Użytkownikowi.
Firma Sprzętowo.pl gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem prawidłowej instalacji, przechowywania i eksploatowania urządzenia.
Naprawa lub wymiana nastąpi w terminie do 28 dni roboczych, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia.
W ramach gwarancji, klient dostarcza lub odsyła towar na własny koszt, z wyjątkiem pierwszych 14 dni od dnia sprzedaży. W ciągu wspomnianych 14 dni obowiązuje tzw. gwarancja „door to door”,
sprzedawca zobowiązuje się odebrać niesprawny sprzęt kurierem na własny koszt.
W ramach udzielonej gwarancji gwarant zapewnia serwis techniczny i prawidłowe działanie sprzętu.
Kupujący odpowiada za odpowiednie zapakowanie sprzętu i dostarczenie go do gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wady lub w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany sprzedawca zobowiązuje się zwrócić poniesione koszty.
Gwarancją nie są objęte: elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu, myszki, klawiatury, wentylatory, baterie, czynności związane z bieżącą konserwacją sprzętu typu czyszczenie lub odkurzanie, błędy natury programowej spowodowane niewłaściwą instalacją oprogramowania, złą konfiguracją lub aktualizacją BIOSu, niewłaściwą instalacją sterowników lub innego oprogramowania, uszkodzenia spowodowane przez inne programy np. wirusy. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych, np. wgniecenia, przetarcia itp.
Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż autoryzowany serwis Sprzedawcy). Utrata gwarancji następuje w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych.
Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz danych zapisanych na nośnikach takich jak dyski twarde, płyty. W razie zaistniałej konieczności, dane na nośnikach mogą zostać wyczyszczone bezpowrotnie.
Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność urządzeń/sprzętów/części klienta wobec sprzedawanego urządzenia (np. komputera czy laptopa)
W przypadku naruszenia warunków gwarancji(uszkodzenie z winy użytkownika)zostaną naliczone koszty diagnozy/serwisu, które pokrywa w całości użytkownik.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl