bbb
Zwroty

Link do pobrania formularza odstąpienia od umowy

ADRES NA KTÓRY NALEŻY ODESŁAĆ TOWAR:

Sprzętowo.pl Krzysztof Topa
Rzemieślnicza 2a
32-400 Myślenice

 

Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Topa, Dobczycka 66, 32-406 Czechówka, Polska, info@sprzetowo.pl, telefon: 48 510 935 465) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać rzecz nam lub na adres: Sprzetowo.pl Krzysztof Topa (Rzemieślnicza 2a, 32-400 Myślenice, Polska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Topa, Dobczycka 66, Czechówka, Polska, info@sprzetowo.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Finansowanie umowy zakupu pożyczką – dodatkowe uwagi
W przypadku finansowania umowy zakupu pożyczką i późniejszego odstąpienia od niej w ramach przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy, nie będą Państwo związani umową pożyczki, o ile pomiędzy oboma umowami istnieje związek gospodarczy. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub gdy Państwa pożyczkodawca współpracuje z nami w zakresie finansowania zawartej z nami umowy zakupu. Jeżeli kwota pożyczki wpłynęła na nasze konto już przed uskutecznieniem się Państwa odstąpienia od umowy zakupu, pożyczkodawca z tytułu finansowania umowy wchodzi wobec Państwa i nas w prawa i obowiązki w zakresie skutków prawnych odstąpienia od umowy i zwrotu produktu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl